Numeroase proiecte din domeniul energiei regenerabile au fost blocate ca urmare a minutei Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din mai 2022, care limita dreptul de folosință (de superficie) a anumitor terenuri pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde. Însă, după un demers inițiat de NextE Renewable prin societatea de avocați Berechet Rusu Hiriț, în anul 2023, instanța a decis că interpretarea UNNPR a fost nelegală, ceea ce oferă ocazia investitorilor sau dezvoltatorilor de proiecte de energie regenerabilă să finalizeze proiectele începute și să înceapă noi proiecte pe terenuri cu vegetație forestieră, pășuni, fânețe deținute de asociațiile istorice de proprietari.

 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară au emis, în data de 23 mai 2022, o minută care bloca toate proiectele pentru producerea energiei regenerabile dezvoltate pe terenuri cu vegetație forestieră, pășuni și fânețe deținute de asociațiile de proprietari (denumite legal și composesorate, obști etc). Prin acest document, notarii publici și referenzii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară erau îndrumați să nu mai autentifice contractele prin care se conferă drepturi de folosință asupra acestor terenuri, respectiv să nu mai înscrie aceste drepturi în cărțile funciare pentru că aceste contracte ar fi nule absolut.

Efectul imediat al acestei interpretări a fost să suspende dezvoltarea foarte multor proiecte de energie verde deoarece producătorul sau dezvoltatorul de proiect nu putea obține folosința legală a terenurilor. 

Spre finalul anului 2022, nextE, companie ce dezvoltă și operează capacitați de producție a energiei electrice din sursă fotovoltaică în regim C&I (Commercial & Industrial) cu livrarea energiei direct consumatorului final, reprezentată de societatea de avocați Berechet Rusu Hiriț, a declanșat un proces finalizat cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care Judecătoria Sectorului 1 București a infirmat această interpretare pe cât de nelegală pe atât de nesănătoasă economic.  Astfel,  instanța de judecată a dispus autentificarea unui astfel de contract (de superficie) prin care se transmite dreptul de folosință al terenului de la proprietar la nextE. Hotărârea judecătorească a rămas definitivă la finalul anului 2023.

„Interpretarea UNNPR care a blocat investiții extrem de valoroase în domeniul energiei regenerabile a fost rezultatul unei confuzii între „înstrăinarea” terenului și transmiterea unui drept de folosință pe termen determinat”. „Miza acestui dosar a fost, în primul rând, să invalidăm o interpretare pe cât de absurdă juridic pe atât de malignă economic pentru clienții noștri care activează în domeniul regenerabilelor. Dar foarte important a fost și ca procesul să se judece relativ repede pentru că timpul este esențial pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte.”, explică Mădălina Berechet, Partener Berechet Rusu Hiriț.

Am apreciat, în hotărârea pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 accentul deosebit pus pe consecința absurdă a interpretării date în minuta celor două autorități, prin care se creează în privința terenurilor composesoratelor un regim juridic mai drastic, mai limitativ decât în cazul proprietății publice.”, precizează Valentin Hiriț, Partener Berechet Rusu Hiriț.

Cu toate că interpretarea UNNPR a fost invalidată prin hotărâre judecătorească definitivă, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu a revenit asupra punctului său de vedere care a blocat timp de 18 luni proiecte și investiții semnificative din domeniul energiei regenerabile. În situația în care nici nu se va reveni asupra acestei interpretări, impactul deosebit al hotărârii judecătorești obținute de nextE rămâne nu numai pentru cel care a avut inițiativa procesului și își poate finaliza liniștit proiectul dar și pentru alți jucători pe piață care pot folosi sentința ca precedent în propriile demersuri de a obține recunoașterea dreptului de a folosi în dezvoltarea de proiecte de energie verde terenuri cu vegetație forestieră, pășuni și fânețe deținute de asociațiile istorice de proprietari.

„Rămâne ca cei prejudiciați în continuare de această interpretare, investitori, dezvoltatori de proiecte regenerabile, să inițieze procese împotriva fiecărui refuz al vreunui notar public sau al referenzilor de carte funciară de a recunoaște valabilitatea contractelor de superficie.”, a concluzionat Mădălina Berechet, avocat direct implicat în proces.

Bogdan Cordos, Chief Legal and Strategy Officer în cadrul nextE explică perspectiva dezvoltatorului cu privire la întregul demers:

„Construcția de noi capacități de producție a energie din surse regenerabile, inclusiv centrale electrice fotovoltaice, este un obiectiv național asumat, atât prin lege cât și prin multiplele declarații publice ale autorităților române și europene.  nextE se concentrează pe dezvoltarea centralelor electrice fotovoltaice de putere medie și mare, iar aceste proiecte necesită suprafețe mari de teren compact. Astfel, este firesc ca nextE, și alți dezvoltatori, să inițieze parteneriate pe termen lung cu asociațiile de proprietari (composesorate), parteneriate ce asigură beneficii financiare substanțiale pentru membrii acestor asociații, utilizarea și valorificarea superioară a acestor terenuri și, prin aplicarea sistemului agriPV recunoscut de Legea 18/1991, continuarea activității agricole.

În acest context, minuta UNPR si ANCPI a fost o surpriză neplăcută atât pentru noi cât și pentru asociația de proprietari, partenerul nostru în acest proiect de anvergură. Vorbim de o investiție în valoare de multe milioane de euro, cu beneficii majore pentru comunitatea locală. Interpretarea din minuta contestată de către noi a venit practic împotriva voinței părților și a provocat întârzieri mari și costuri suplimentare pentru proiect.

Suntem mulțumiți de decizia instanței și sperăm că demersul nostru va ajuta și alte asociații de proprietari să valorifice cât mai bine terenurile pe care le dețin, inclusiv prin dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile. Filozofia nextE este de a crea valoare adăugată în comunitățile în care dezvoltăm și operăm proiectele noastre. Mulțumim echipei de avocați BRH pentru acest succes!”

Echipa de avocați care a asistat și reprezentat producătorul de energie verde pe tot parcursul procesului a fost coordonată de Mădălina Berechet și Valentin Hiriț.