Compania Antibiotice pune la dispoziția tuturor stakeholderilor cel de-al treilea Raport Anual Integrat (RAI) care cuprinde atât situațiile financiare auditate aferente anului 2023, realizate în conformitate cu Standarde de raportare financiară IFRS, cât și informațiile nefinanciare, prezentate în conformitate cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI) 2021.

Având ca mesaj „Investim responsabil pentru sănătatea generațiilor viitoare”, raportul evidențiază impactul companiei în rândul tuturor părților interesate, precum și investițiile realizate în direcția sustenabilității, oferind o imagine clară și cuprinzătoare a evoluției Antibiotice în 2023.

Ne-am angajat pe un drum bine definit și am elaborat un plan de dezvoltare strategică «The Future Together», cu obiective pe termen lung, până în 2030. Acest plan încorporează principiile de sustenabilitate în fiecare aspect al operațiunilor noastre de-a lungul întregului lanț valoric și oferă claritate și coerență direcției noastre de dezvoltare. Acțiunile pe care le-am întreprins au condus la creșterea semnificativă a cotei de piață a companiei, la dezvoltarea de noi piețe internaționale, gestionarea durabilă a resurselor și implementarea de investiții strategice”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Pentru a marca tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon, în cadrul raportului sunt prezentate obiectivele Antibiotice pentru a contribui la atenuarea și combaterea efectelor generate de schimbările climatice.

Printre obiectivele pe care Antibiotice și-a propus să le atingă până în 2030 se numără reducerea cu 46% a emisiilor de gaze cu efect de seră (Scope 1 și 2), alimentarea cu 90% energie din surse regenerabile și reducerea cu 80% a cantității de deșeuri generate prin depozitare.

Totodată, raportul prezintă și rolul pe care îl are Antibiotice în economia locală, dat fiind că peste 75% dintre furnizorii cu care lucrează sunt de pe piața din România, iar valoarea taxelor virate către bugetul de stat se ridică la 122 milioane de lei, cu circa 20% mai mari față de anul precedent.

În ceea ce privește resursele umane, Antibiotice reprezintă unul dintre cei mai mari angajatori din România la nivelul industriei farmaceutice – peste 1350 de angajați – și un hub pentru profesii specializate ce solicită înaltă calificare. Compania, prin Academia a+, o platformă axată pe recrutare, educație și dezvoltarea competențelor profesionale, a dezvoltat parteneriate de colaborare cu unități de învățământ preuniversitar și universitar din țară care facilitează accesul tinerilor la informații și oportunități de formare profesională.

Nu în ultimul rând, Antibiotice investește în formarea continuă a propriilor salariați, în vederea adaptării structurii de resurse umane la viitoarea configurație a companiei (2030), dezvoltând o cultură care le permite acestora să-și atingă potențialul. În 2023, bugetul pentru programele de dezvoltare profesională a fost cu 70% mai mare comparativ cu anul anterior, iar gradul de retenție a personalului din posturi cheie (retenție strategică) a ajuns la 95,83%.