În cadrul campaniei tematice interne “ReFolosit înseamnă ReIubit” (From ReUsed to ReLoved) derulate în parteneriat cu Crucea Roșie România  – Filiala Sector 6 în martie, angajații celor trei entități BAT active în România au donat pentru reutilizare și reciclare o cantitate totală de 1.400 kg de haine, încălțăminte și accesorii. După sortare și igienizare, acestea vor merge fie direct spre refolosire de către familii nevoiașe, fie către reciclare, în cazul articolelor deteriorate.  

 

Consumul contidian ne face direct responsabili, pe fiecare dintre noi, de impactul generat asupra mediului. BAT România a dedicat luna martie activităților de eco-responsabilitate cu privire la comportamentul de consum al resurselor și, implicit, al hainelor. Astfel, angajații fabricii BAT din Ploiești (BAT Investment), ai entității locale de distribuție (BAT Trading) și ai centrului de servicii din București (BAT Global Business Services) au contribuit la campania de colectare de haine și la activități de conștientizare a impactului individual asupra mediului, sub formă de comunicări interne și training-uri despre principii și tactici de utilizare responsabilă a resurselor.

“La Crucea Roșie am creat un sistem de colectare și reutilizare a hainelor donate în folosul familiilor nevoiașe. Îmbrăcămintea donată de partenerii noștri va ajunge la cei aflați în nevoie cu sprijinul voluntarilor, care se ocupă de sortarea, igienizarea și distribuirea ajutoarelor cu îmbrăcăminte. În același timp, ne dorim ca împreună să contribuim la responsabilizarea tuturor cu privire la resursele folosite în producerea îmbrăcămintei și durata folosirii hainelor. Vă mulțumim pentru implicare!”, declară Ana Derumeaux, Director, Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București.

“Ne bucurăm să continuăm, prin intermediul acestei campanii, mesajul nostru de impact lansat încă din 2019, Alege Asumat un Oraș Curat, prin care încurajăm conștientizarea impactului gesturilor aparent mici, de zi cu zi, asupra mediului și a comunităților în care trăim. Campania de colectare de haine este o continuare firească a demersurilor noastre privind dezvoltarea unui comportament responsabil indiferent de resursele pe care le utilizăm. Prin campaniile noastre de sustenabilitate, ne adresăm atât consumatorilor și partenerilor comerciali, cât și angajaților noștri, care se implică activ în susținerea principiilor și a obiectivelor companiei de reducere a impactului asupra mediului”, declară Ileana Dumitru,  Director juridic și relații publice, Aria Europa de Sud – Est din cadrul BAT. 

Din 1996 și până în prezent, volumul hainelor achiziționate în medie de o persoană în UE a crescut cu 40%, ca urmare a scăderii considerabile a prețurilor, care a redus, la rândul ei, durata de viață a articolelor vestimentare. Europenii consumă aproape 26 kg de textile și aruncă în jur de 11 kg de textile în fiecare an, iar cea mai mare parte a acestora (87%) sunt incinerate sau aruncate în depozitele de deșeuri.

BAT a prezentat recent primul raport anual combinat al performanței de business și sustenabilitate al companiei, prin care a anunțat rezultate remarcabile obținute în atingerea obiectivelor ambițioase privind protejarea mediului, sociale și de guvernanță (ESG). Prin intermediul acestui raport, au fost anunțate obiective noi sau actualizate, precum atingerea nivelului de 30% surse de energie regenerabile cu doi ani mai devreme față de ținta inițială – anul 2025,  creșterea pragului inițial de 15% de reducere a deșeurilor rezultate din operațiunile BAT până în 2025 la 25%, extinderea domeniului de aplicare a anjagamentului BAT pentru 100% ambalaje reutilizabile, reciclabile sau compostabile și la alte materiale decât plastic și stabilirea unui nou obiectiv de conversie zero a ecosistemelor naturale în lanțul său de aprovizionare cu tutun până în 2025.