Alternative Sociale și UNICEF în România au lansat lucrarea „Ghid de audiere a copiilor în proceduri judiciare”, destinată profesioniștilor care lucrează în domeniul judiciar (judecători, procurori, polițiști) sau serviciile sociale (asistenți sociali și psihologi).

În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte concrete legate de implementarea unei justiții prietenoase cu copiii, pornind de la principalele contexte în care aceștia sunt implicați: ca victimă, martor sau făptuitor ori ca parte/persoană interesată într-o procedură judiciară penală sau civilă.

Discuțiile au fost moderate de către coordonatorii și autorii ghidului, experți în domeniu juridic, respectiv al psihologiei, care au descris cadrul legal național și internațional relevant și au propus abordări și instrumente de lucru centrate pe îndeplinirea obiectivelor profesioniștilor cu respectarea drepturilor copilului și un impact negativ redus al procedurilor asupra acestora.

Procedurile judiciare au un impact considerabil asupra copilului, iar în situația în care sistemul juridic național nu dispune de proceduri și practici adaptate copiilor, aceștia se confruntă cu obstacole deosebite în încercarea de a-și exercita drepturile. De aceea, este important ca justiția să aibă întotdeauna în vedere interesul superior al copilului, indiferent de identitatea acestuia și de actele comise, iar sistemul judiciar și nejudiciar să fie adaptat la drepturile, nevoile și interesele specifice ale copilului”, a afirmat Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, Coordonator Ghid.

Deși copiii sunt implicați adesea în procedurile judiciare, nu se poate spune că justiția este întotdeauna adaptată la situația acestora. Prezența cadrelor intimidante, lipsa de informații și explicații adaptate vârstei copilului, abordarea insuficientă a conceptului de familie, procedurile excesiv de lungi sau, dimpotrivă, prea expeditive, precum și lipsa unor standarde în privința audierii acestora pot duce la încălcarea garanțiilor privitoare la drepturile copilului, precum și la (re)traumatizarea lui”, a declarat Psih. Cătălin Luca, PhD, Președintele Asociației Alternative Sociale.

Ghidul de audiere a copiilor a fost realizat de Alternative Sociale în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului și a pregătirii sistemelor de protecție a copilului pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina”, susținut de UNICEF în România.

Copiii implicați în proceduri judiciare – indiferent de calitatea în care sunt implicați – se află într-o poziție de vulnerabilitate în care au nevoie de protecție din partea instituțiilor statului și a profesioniștilor din sistemul judiciar și din domeniul protecției copilului. Ghidul lansat astăzi este un instrument esențial și absolut necesar pentru respectarea drepturilor copiilor și a bunăstării lor psiho-emoționale, realizat de profesioniști de vârf în cadrul unui parteneriat pe care UNICEF se bucură să-l susțină”, a declarat Gabriel Vockel, Reprezentant-adjunct al UNICEF în România.