Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor. Scopul modificărilor este acela de a integra hidrogenul în activitatea furnizorilor de combustibil și a consumatorilor din România.

Având în vedere că acesta este un proiect legislativ amplu, s-a propus o trecere treptată de la practicile actuale la cele la care se dorește să se ajungă, Astfel, începând cu anul 2024 și până în anul 2030, furnizorii de combustibil din România au obligația de a se asigura că acel combustibil provine din surse  regenerabile de origine nebiologică. Totodată, începând cu anul 2024,  furnizorii sunt obligați să implementeze o  creștere treptată a procentului de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și din energia electrică din surse regenerabile.

În ceea ce îi privește pe consumatorii industriali, aceștia au obligația de a majora procentul de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și hidrogen cu emisii reduse de carbon. Până în anul 2030, acest procent va fi de minimum 50%, iar până în 2035 de minimum 75%. Totodată, consumatorii industriali de combustibil în România trebuie să trimită către Ministerul Energiei un raport care să conțină informații cu privire la combustibilul utilizat.

Cu alte cuvinte, furnizorii de combustibili din România au obligația să își asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică și să se asigure că valoarea energetică respectă valorile impuse de noile reglementări în segmentul industriei și transporturilor. Nerespectarea prevederilor referitoare la calitatea, proveniența și condițiile impuse de lege pentru comercializarea hidrogenului în România, pot atrage sancțiuni, avertizează Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.