Apa Nova, furnizorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul București, a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023, care evidențiază soluțiile implementate, realizările și angajamentul ferm al companiei față de dezvoltarea durabilă. Cu un accent deosebit pe responsabilitate, raportul demonstrează integrarea principiilor sustenabilității în fiecare aspect al operațiunilor, conform noilor standarde europene de raportare în domeniul sustenabilității (ESRS) și a metodologiei prevăzute de Codul român al sustenabilității.

În anul 2023, Apa Nova a realizat progrese semnificative, înregistrând reduceri de emisii de CO₂ de 623 tone prin utilizarea panourilor fotovoltaice, crescând ponderea surselor regenerabile în consumul total de energie la 42% și reducând intensitatea emisiilor de carbon ale operațiunilor cu 5% față de anul precedent. De asemenea, compania a obținut o rată de realizare de 91,07% a implementării planurilor de acțiune pentru protejarea mediului natural și a biodiversității în zonele sensibile.

„În anul 2023, am realizat investiţii semnificative în proiecte de eficienţă energetică, implementând tehnologii moderne precum panouri fotovoltaice în locaţii strategice, respectiv la staţiile de pompare Nord, Sud,  Grozăvești, Băneasa și staţia de pompare apă industrială Pantelimon, la staţia de tratare Roșu și la sediul nostru din Vitan. Aceste iniţiative, care au implicat o investiţie totală de 7,7 milioane de euro, se traduc într-o producţie estimată de 10.547 MWh/an de energie electrică, consolidând astfel independenţa energetică a infrastructurii noastre. Totodată, am luat măsuri concrete pentru reducerea consumului de energie electrică, prin modernizarea iluminatului exterior, introducerea de vehicule electrice și instalarea de staţii de încărcare. Aceste acţiuni au condus la o reducere semnificativă a consumului specific de energie electrică pe metru cub de apă tratată, înregistrând o scădere de aproximativ trei ori faţă de nivelurile din 2002”, a declarat Mădălin Mihailovici, Director General Apa Nova București.

Investițiile strategice și eforturile de inovare s-au concretizat în proiecte esențiale precum construcția de unități de producție a energiei fotovoltaice, cu o valoare totală de 7,7 milioane de euro, și un proiect-pilot destinat recuperării energiei termice din apa de canalizare, cu o investiție de aproximativ un milion de lei. De asemenea, Apa Nova a investit 1,3 milioane de lei în achiziția de vehicule electrice pentru flotă, demonstrând astfel angajamentul continuu de a reduce impactul activității companiei asupra mediului.

Suntem încrezători în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate având în vedere progresele semnificative pe care le-am realizat în anul 2023, prin reducerea emisiilor de carbon și creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă. Investițiile în infrastructura modernă și tehnologii inovatoare reflectă dedicarea noastră continuă față de un viitor durabil pentru toți locuitorii Bucureștiului. Vom continua să depunem eforturi în dezvoltarea de proiecte sustenabile și în adaptarea strategiilor noastre pentru a răspunde nevoilor de azi, dar mai ales de mâine, asigurând un viitor mai verde pentru comunitatea noastră”, a mai spus Mădălin Mihailovici.

Apa Nova a distribuit în 2023 către localitățile limitrofe un volum de apă potabilă de aproximativ 9,55 milioane mc și a preluat un volum de apă uzată de circa 12,61 milioane mc. Totodată, randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă a fost evaluat la 77,87%, cu 5,87% peste standardul obiectiv de 72%. Un alt aspect notabil evidențiat în raportul de sustenabilitate este reducerea deșeurilor provenite din echipamentele de tratare și epurare a apei cu 24,7%, fiind depășind astfel obiectivul stabilit pentru 2023.

În plus, Apa Nova a reușit să elimine complet accidentele de muncă cu incapacitate temporară în anul 2023, înregistrând o scădere de la trei cazuri în 2022 la zero în 2023. În ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, compania a oferit o medie de 50 de ore de instruire profesională per angajat, promovând astfel un mediu de lucru sigur și favorabil progresului.

Rezultatele Apa Nova în domeniul sustenabilității sunt recunoscute și la nivel internațional. Evaluarea agenției independente de rating EcoVadis a plasat operatorul în top 10 la nivel mondial, cu un scor global de 45/100. În cadrul programului „Sustainable Supply Chain Finance”, dezvoltat împreună cu partenerii bancari, scorul ESG EcoVadis este integrat în calculul dobânzilor, facilitând accesul furnizorilor la finanțare și susținând fluxurile de numerar.

Apa Nova București își reafirmă angajamentul de a investi în protecția mediului și de a continua dezvoltarea de proiecte sustenabile, cu o planificare de investiții de aproximativ 9 milioane de lei pentru anul 2024. Compania va continua să implementeze proiecte de mediu, sociale și de guvernanță, asigurând astfel un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității și mediului înconjurător.