Pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, 80 de tineri și mame din categorii defavorizate din București și Ilfov, beneficiari ai proiectelor United Way România, sunt sprijiniți pentru a deveni independenți financiar și membri activi ai comunității. Proiectul este finanțat de Nuclearelectrica prin platforma de responsabilitate socială “Nucleu De Bine”.

Scopul proiectului este de a facilita integrarea socială și profesională a persoanelor din medii dezavantajate din București și Ilfov, prin transformarea acestora din indivizi vulnerabili, dependenți de asistență socială, în persoane active profesional și social.

Pentru aceasta, pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, tinerii participă la formări și calificări profesionale. De asemenea, ei sunt ajutați să-și găsească locuri de muncă în care să aplice competențele dobândite. Experiențele acumulate sunt discutate periodic cu un consilier de carieră, care îi ajută să-și clarifice mai bine abilitățile pe care le dețin, astfel încât să-și sporească gradul de angajabilitate.

Pe lângă lucrul intensiv cu tinerii, proiectul presupune facilitarea unor întâlniri cu potențiali angajatori, pentru a crește nivelul de conștientizare pe acest subiect și a crea cât mai multe oportunități de angajare sau practică pentru beneficiari.

La rândul lor, mamele în dificultate primesc alimente, consiliere psihologică, sprijin material și financiar, servicii medicale de bază și participă la seminarii tematice precum gestionarea bugetului, sau creșterea copiilor. În funcție de nevoi, mamelor li se oferă consiliere vocațională și de carieră, traininguri, orientare educațională, cursuri de calificare și îndrumare pentru găsirea unui loc de muncă. Cele mai vulnerabile beneficiază și de adăpost alături de copii, în centrul maternal, pentru o perioadă de până la 12 luni.

”Persoanele care provin din medii dezavantajate, nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială. „Drumul spre reușită” – programul United Way pentru integrare socială și profesională – a devenit un model de abordare integrată care asigură șanse reale la un loc de muncă și obținerea independenței financiare pentru tinerii și mamele vulnerabile”, a declarat Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România.

Cele 80 de persoane sprijinite în cadrul programului “Nucleu De Bine”, au vârste cuprinse între 16 și 35 ani și sunt expuse unui risc crescut de excluziune socială: mame singure, persoane fără adăpost, tineri instituționalizați sau post-instituționalizați, persoane care provin din familii sărace, cu nivel redus de educație sau fără educație, fără calificări profesionale sau cu calificări neadecvate pentru piața actuală a forței de muncă.

În 2022, EUROSTAT arăta că mai bine de 34% dintre români erau expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, cea mai mare pondere înregistrată în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri care provin din centre de plasament, părinți singuri, persoane cu dizabilități sau fără adăpost.