Investițiile și politicile publice coerente, predictibile și pe termen lung, cheia adoptării economiei circulare în România

Cu toate că la nivel global, în absolut toate industriile se aplică principiile circularității – de la design pentru zero deșeuri, păstrarea resurselor în…

Citește mai mult