Pentru prima dată, Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului a afirmat în mod explicit dreptul copiilor la un mediu curat, sănătos și durabil, detaliind obligațiile pe care le au statele membre în temeiul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Convenția, elaborată în 1989 și ratificată de 196 de state, prevede drepturile universale ale copiilor, cum ar fi dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare, precum și dreptul la sănătate. Un Comentariu General este menit să ofere îndrumare legală referitoare la ce implică aceste drepturi pentru un anumit aspect sau domeniu legislativ. „Comentariul General nr. 26 privind drepturile copilului și mediul înconjurător, cu accent special pe schimbările climatice”, publicat de această dată, vizează în mod explicit urgența climatică, pierderea biodiversității și răspândirea poluării, prezentând contramăsuri menite să protejeze viața și perspectivele viitoare ale copiilor.

Copiii din lumea întreagă se află în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, solicitând guvernelor și corporațiilor să ia măsuri pentru a le proteja planeta și viitorul. Prin Comentariul său General nr. 26, Comitetul pentru Drepturile Copilului nu numai că preia și amplifică vocea copiilor, dar și definește clar drepturile copiilor în raport cu mediul înconjurător, drepturi pe care statele părți ar trebui să le respecte, să le protejeze și să le realizeze… în mod colectiv și urgent!”, a declarat Philip Jaffé, membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.

Comentariul General nr. 26 menționează faptul că statele sunt responsabile nu doar de protejarea drepturilor copiilor împotriva riscurilor imediate, ci și pentru încălcări previzibile ale drepturilor lor, ce pot apărea în urma acțiunilor actuale ale statelor sau a lipsei de acțiune a acestora, astăzi. În plus, se subliniază faptul că statele pot fi trase la răspundere nu numai pentru daunele provocate mediului în interiorul granițelor lor, ci și pentru impactul negativ al daunelor ecologice și al schimbărilor climatice produs în afara granițelor lor. Trebuie să se acorde o atenție deosebită daunelor care afectează în mod disproporționat copiii defavorizați.

Cele 196 de țări care au ratificat Convenția cu privire la drepturile copilului sunt îndemnate să ia măsuri urgente, inclusiv prin renunțarea treptată la cărbune, petrol și gaze naturale și trecerea la surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea calității aerului și asigurarea accesului la apă curată, transformarea agriculturii industriale și a pescuitului pentru a produce hrană sănătoasă și durabilă și protejarea biodiversității.

Terre des Hommes — partenerul oficial al Comitetului în eforturile de elaborare a Comentariului General nr. 26 — a coordonat un proces care a inclus actori relevanți de la mai multe niveluri, mobilizând și implicând în mod semnificativ copiii prin intermediul consultărilor online desfășurate pentru a stabili forma și substanța textului. De asemenea, organizația internațională pentru drepturile copilului a coordonat activitatea unui comitet consultativ global format din experți și cea a unei echipe de 12 consilieri copii, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care au oferit sprijin Comitetului. Ca membru al Comitetului consultativ, UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) a oferit asistență tehnică suplimentară și a contribuit la obținerea opiniilor copiilor din întreaga lume prin intermediul consultărilor.

Comentariul General nr. 26 permite interpretarea angajamentelor pe care și le-au asumat statele în temeiul Acordului de la Paris și anume de a respecta, de a promova și de a ține cont de obligațiile lor privind drepturile copilului atunci când iau măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, acesta stabilește în mod clar faptul că trebuie să se evalueze impactul asupra drepturilor copilului în cazul tuturor actelor legislative, politicilor, proiectelor, reglementărilor, deciziilor bugetare sau de altă natură care vizează mediul. Va trebui ca statele să raporteze periodic Comitetului ONU progresele relevante pe care le-au înregistrat în ceea ce privește protecția drepturilor de mediu ale copiilor.

Finanțările și deciziile politice privind problemele climatice neglijează în continuare nevoile copiilor. Acest lucru trebuie să se schimbe. Comentariul General reprezintă un apel urgent adresat țărilor pentru a acorda prioritate măsurilor ce vizează orice aspect al copilăriei care este afectat de schimbările climatice, cum ar fi dreptul copilului la educație, la apă sigură și la un mediu sănătos. Criza climatică este o criză a drepturilor copilului. Fiecare guvern are obligația de a proteja drepturile fiecărui copil din fiecare colț al planetei, în special pe cele ale băieților și fetelor care trăiesc în țările care au contribuit cel mai puțin la această problemă, dar care se confruntă cu cele mai periculoase inundații, secete, furtuni și valuri de căldură”, a declarat Paloma Escudero, consilier special al UNICEF în materie de advocacy pentru drepturile copilului și acțiune climatică.